ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/01/1978

נושא הבורסה; צו תעריף המכס והפטור (החלפת התוספת), התשל"ח-1977 צו מס קניה על טובין, התשל"ח-1977; קביעת אגרת רישום מונית חדשה; שינויים בתקציב לשנת 1977; תקנות הדיינים (אגרות) (תיקון), התשל"ח-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים