ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 27/12/1977

חוק יסוד - משק המדינה אגרות לפי חוק הנוטריונים תלש"ו-1976; חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה), התשל"ח-1977; חוק עידוד החיסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למלוות, התשט"ו-1956 בנק מסד בע"מ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים