ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 20/12/1977

הגברת הגביה של מסים; הצורך לפטור ממס ערך מוסף ספרי קריאה ולימוד; חוק לעידוד החיסכון - אגרות חוב של מנפיקים שונים; מסקנות ועדת הכספים בעניין הלבנת הון שחור; שימוש ברזרבה כללית לשנת 1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים