ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 17/11/1977

הצעה לסדר היום - (של ח"כ ע. הדר); חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע, התשל"ח - 1977; שימוש ברזרבה להוצאות פיתוח לשנת 1977 - (פניית הממונה על התקציבים מס' 144. מ - 31.10.77); שנויים ושימוש ברזרבה בתקציב לשנת 1977: שימוש בעודפי תקציב שנת 1976; תקנות מס ערך מוסף (תיקון), התשל"ח - 1977 - (מכתב שר האוצר מ - יג' בחשון, התשל"ח - 25.10.77)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים