ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 14/11/1977

העלאת תעריפי החשמל; חוק עידוד החיסכון- אגרות חוב של "אגרות", חברה להנפקות של בנק הפועלים בע"מ; חוק עידוד החיסכון- אגרות חוב של "משאבים", חברה להנפקות של בנק מזרחי המאוחד בע"מ; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של בנק כרמל למשכנתאות והשקעות בע"מ; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של החברה להשעות של בנק דיסקונט בע"מ (סדרה 134); חוק עידוד החיסכון -אגרות חוב של חברות שונות; שינויים בתקציב - פניות מס' 75 עד 143

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים