ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 18/10/1977

מבצע בתכניות החיסכון "חי כפליים" לחודש אוקטובר; מצב המשק וקווי מחשבה לעתיד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים