ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 12/10/1977

חוק מלווה פיתוח, התש"ך-1960- אג"ח מסוג ע' (ריבית של 6%); חוק עידוד החיסכון- אג"ח של מפעלי ניר אמריקנים ישראליים בע"מ; חוק עידוד החיסכון - אג"ח של מנפיקים חברה להנפקות של בנק דיסקונט (סדרות 65, 66); חוק עידוד החיסכון - תכנית חסכון לעולים ולישראלים חוזרים של "טפחות"; קביעת אגרה בעד רישום מונית חדשה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים