ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 02/08/1977

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 28), התשל"ז-1977; חוק מס שבח מקרקעין (הוראת מעבר) (תיקון והארכת תוקף), התשל"ז-1977; מבוא חמה-היתר שר האוצר לתשלום פיצויים; ערבות המדינה - "מקט" בע"מ; צו הריבית (שינוי שיעורים), התשל"ז-1977; צו מס יבוא שירותים (תיקון התוספת הראשונה) (מס' 3), התשל"ז-1977; צו מס קניה (פטור) (תיקון מס' ), התשל"ז-1977; תקנות הבלו על דלק (תיקון), התשל"ז-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים