ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 25/07/1977

העלאת תעריפי החשמל; שאילתות של חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים