ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 17/07/1977

חוק שער המטבע (קביעה והיטלים), התשל"ז-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים