ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 15/06/1981

תקנות התכנון והבניה (ערובות להבטחת תשלום היטל השבחה ודחיית תשלומים); תקנות התכנון והבניה (תשלום היטל השבחה על הקלה בדירת מגורים), התשמ"א - 1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים