ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/05/1981

חוק למניעת הונאה בכשרות, התשל"ד-1974; תקנות התכנון והבניה (סידורים מיוחדים לנכים ובניינים ציבוריים), התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים