ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 28/04/1981

אירועי גוליס וכפר -יסיף; חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 19), התשמ"א-1981; מכתבו של היועץ המשפטי לממשלה בעניין "חומר אפרסק"; תיקון טעויות בחוק התכנון והבניה (תיקון מס' 18), התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים