ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/04/1981

מסקנות ועדת הפנים ואיכות הסביבה בעניין "אפרסק" ופטורי המפעל; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים