ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 17/03/1981

חוק לתיקון פקודת השיריות (תיקון מס' 29), התשמ"א-1981; מסקנות ועדת הפנים ואיכות הסביבה בשאלת הכללת בתי הזיקוק ומפעלי פטרוכימיה בחיפה בשטח שיפוטה של השיריה; מסקנות ועדת הפנים ואיכות הסביבה בעניין זהום האויר באזור אשדוד; תקנות בדבר כללים לחלוקת תמורת ארנונה רכוש; תקנות העיריות (שינוי הוראות שבתוספת השנייה), התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים