ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/02/1981

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 17), התשמ"א-1981, חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 27), התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים