ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/02/1981

חוק התכנון והבנייה (הוראת שעה), התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים