ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 27/01/1981

חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 13), התשמ"א-1981; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים