ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 20/01/1981

הסתייגויות של חבר - הכנסת א. אבנרי לחוק מקרקעי ציור (סילוק פולשים), השתמ"א-1980; חוק המקרקעין (תיקון מס' 7), התש"ם-1980; חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 16), התשמ"א-1980; שאילתות של חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים