ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 30/12/1980

חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 16), התשמ"א-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים