ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 09/12/1980

חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 15), התשמ"א-1980; חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (החזקת תעודת זהות והצגתה) התשמ"א-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים