ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 09/12/1980

חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 13), התש"ם-1980 הצעת ח"כ מ. קצב (אספקת חשמל מים וטלפון למקרקעין); חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים), התשמ"א-1980; מסקנות ועדת הפנים ואיכות הסביבה בעניין הצורך הדחוף בעיבוי ירושלים, ביצורה וחיזוקה של ירושלים בעידן הסיכוי להסדר מדיני הצעות לסדר היום של ח"כ עוזי ברעם; מסקנות ועדת הפנים ואיכות הסביבה להצעות לסדר היום בנושאי הפשיעה האלימות והבריוניות; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים