ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 25/11/1980

מסקנות ועדת הפנים בעניין המשך פעילותה של מועצת קריית -שמונה; מסקנות ועדת הפנים ואיכות הסביבה בעניין 1) הצורך הדחוף בשינוי ירושלים 2) ביצורה וחיזוקה של ירושלים בעידן הסיכוי להסדר מדיני-הצעה לסדר היום של ח"כ עוזי ברעם; מסקנות להצעה לסדר היום של ועדת הפנים בעניין "הפשיעה והאלימות"-הצעות לסדר- היום של עשרה חברי כנסת שהושלו במליאת הכסת; מעמדם ותנאי שכרם של אנשי הדת המוסלמיים- (הצעה לסגר היום של ח"כ ח. אבו-רביע)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים