ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 21/10/1980

חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים) (מס' 8) התשמ"א-1980; ענין ההקצבות של משרד הפנים האמצעות הרשויות המקומיות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים