ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 21/10/1980

חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 13), התש"ם-1980- הצעת ח"כ מ. קצב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים