ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 14/10/1980

חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים) (מס' 8) התש"ם - 1980; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים