ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 12/08/1980

סיכום הדיון על המצב בקרית- שמונה - הצעותיהם לסדר-היום של חה"כ ק. כהנא וס. מרציאנו; שונות; תכנית ריכוז האשפה של אזור גוש דן בסביבות באר-שבע - הצעה לסדר היום של חה"כ א. מויאל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים