ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 23/07/1980

חוק האזרחות (תיקון מס' 4), התש"ם-1980 - הצבעה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים