ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 15/07/1980

חוק האזרחות (תיקון מס' 4), התש"ם-1980; חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון סעיף 7), התש"ם-1980 - (הצעת חוק של ח"כ ב. צ. רובין); שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים