ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/07/1980

הצעת שר המשפטים בדבר תיקון טעות בחוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 5), התש"ם-1980; חוק האזרחות (תיקון מס' 4), התש"ם-1980; מסקנות ועדת הפנים ואיכות הסביבה על מצבם של תושבי הכפר עכברה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים