ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 17/06/1980

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 12), התשמ"א-1980, הצעה לסדר-היום הצורך במניעת אסונות בחוף נתניה, חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 3), התש"ם-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים