ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 27/05/1980

חוק התכנון והבניה (תיקון) (הגבלת אספקת חשמל למקרקעין), התש"ם-1980 - הצעת חוק של חבר הכנסת מ. קצב; מסקנות ועדת הפנים ואיכות הסביבה בעניין שימור ת"א הקטנה ומניעת סתירת שכונותיה הראשונות; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים