ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/05/1980

מסקנות ועדת הפנים ואיכות הסביבה בעניין שימור תל-אביב הקטנה ומניעת סתירת שכונותיה הראשונות - (נוסח לוועדה) - 12/05/80; מסקנות ועדת הפנים ואיכות הסביבה בשאלת המצב הכספי ברשויות המקומיות (נוסח לוועדה); עתידה של היחידה לחקר פשעי הנאצים במסגרת האירגון שנערך במשטרה - הצעה לסדר היום של חברת הכנסת חייקה גרוסמן; שונות (בעיית קריית-שמונה); תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים