ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 06/05/1980

הצעה לסדר היום של ח"כ ז. אמיר בנוגע לכושים העבריים; חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 5), התש"ם-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים