ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 25/03/1980

מסקנות ועדת הפנים ואיכות הסביבה בעניין מעמדם ותנאי שכרם של הרבנים והשוחטים בהתיישבות העוברת; שונות; תעסוקת אסירים בבתי הסוהר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים