ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 18/03/1980

חוק האזרחות (תיקון מס' 4), התש"ם-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים