ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 26/02/1980

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 12), התשמ"א-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים