ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/02/1980

חוק האזרחות (תיקון מס' 4), התש"ם -1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים