ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 12/02/1980

חוק האזרחות (תיקון מס' 4), התש"ם-1980. (דיון בסעיפים 2ו-3)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים