ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 05/02/1980

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 4), התש"ם-1980; חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 5), התש"ם-1980; חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 7), התש"ם-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים