ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 22/01/1980

חוק האזרחות (תיקון מס' 4), התש"ם - 1979; חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון סעיף 7), התש"ם - 1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים