ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 22/01/1980

חוק האזרחות (תיקון מס' 4), התש"ם-1979 (דיון בסעיפים 1 (2) (3) (ו) (ז), ודברי פתיחה לסעיף 2

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים