ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 25/12/1979

המשטרה וגל הפשיעה הגואה - הצעה לסדר היום של חה"כ מ. וירשובסקי; הסלמה בפעולות הפשע המאורגן - הצעות לסדר היום של חה"כ ג. האוזנר א. נמיר מ. וירשובסקי, א. אולמרט; התגברות הבריונות בישראל והשלכותיה על התיירות - הצעה לסדר היום של חה"כ א. שריר; מניעת התגברות מעשי אלימות ושוד, הפחדת עדים ופיגועים - הצעות לסדר-היום של חה"כ ח. קופמן, מ. שחל; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים