ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 20/11/1979

הצבתם בטלוויזיה של סרטוני המשטרה בדבר הזהירות מפני חפצים חשודים; חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התשל"ט-1979; מסקנות הוועדה בשאלת שרותי הכבאות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים