ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/11/1979

חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים