ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 06/11/1979

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 23), התש"ם -1979; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים