ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 30/10/1979

הצורך להפריד בין עיסוקיהם הציבוריים של חברים בהנהלות רשויות- מקומיות (לרבות סגני ראשי ערים וראשי אגפים) -הצעה לסדר היום של ח"כ א. שפייזר; חוק התכנון והבניה (תיקון) (בקשה מועדפת), התשל"ט-1979- הצעת חה"כ ח. קורפו; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים