ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 09/09/1979

מצבן הכספי של הרשויות המקומיות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים