ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/07/1979

חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה) (תיקון), התשל"ח - 1978, התשל"ט - 1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים