ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/07/1979

חוק התכנון והבניה (הוראות שעה), התשל"ט-1979 - (הצעת חוק רמ"ב - של ח"כ מ. וירשובסקי); חילול קברים והריסת מצבות בהר הזיתים בירושלים - (הצעה לסדר היום של ח"כ י. מ. אברמוביץ)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים